Και με τη βοήθεια όλων των συνεργατών μας φτάσαμε αισίως στον όγδοο χρόνο παρουσίασης των λεγόμενων Χρυσών Βραβείων Γεύσεων που παρουσιάζουμε από τη στήλη μας. Eτσι λοιπόν έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τα Χρυσά Βραβεία Γεύσεων 2018. ««Exodos time» από τον Ελεύθερο Τύπο: Χρυσά βραβεία γεύσεων 2017 – 2018″