Ασφαλιστικά μέτρα και από το «Alpha» για τις τηλεοπτικές άδειες

Ασφαλιστικά μέτρα θυροκολλήθηκαν στην είσοδο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας όπου είναι σε εξέλιξη η δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδεις, και από τον δικηγόρο του ALPHA, Χαράλαμπος Χρυσανθάκης.

Νωρίτερα, είχαν θυροκολληθεί ασφαλιστικά μέτρα από το Star.