Ένα μήνα μετά τη φονική πλημμύρα της Μάνδρας και ακόμα δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα ύψη βροχής που έπεσαν στο όρος Πατέρα και μέσα στην πόλη και η ρύπανση που υπήρξε από τα βιομηχανικά απόβλητα. «Είχαν πρόβλεψη για την τραγωδία στην Μάνδρα αλλά την αγνόησαν!»