Τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» που φέρνει για τους αγρότες το 2017

Την πλήρη ενεργοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων μόχλευσης τάζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για το 2017. Αυτά αφορούν σε κεφάλαια συμμετοχών και μικροπιστώσεις και απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρήσεις αγροδιατροφής.

Οι φορείς της αγοράς, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για εργαλεία αμφίβολης αποτελεσματικότητας, τη στιγμή που η αγορά έχει ανάγκη για άμεση ρευστότητα, προκειμένου να ξεκολλήσει από την αδράνεια και την ασφυξία που επικρατούν κατά τα τελευταία έτη. Ενδεικτικό αυτής της κατάστασης είναι πως, μέσα στο 2016 μόνο, 33.606 επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στο «λουκέτο».

«Θα απαιτηθεί χρόνος τόσο για να γνωρίσει και να εμπιστευτεί ο κόσμος αυτά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και για να τεθούν σε πλήρη ισχύ, ώστε να φανεί η συνεισφορά τους στη στεγνή από ρευστό αγορά», σχολίασε στέλεχος της τελευταίας στον «Αγροτικό Τύπο».

Οι μικροπιστώσεις

Προσφάτως, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ανακοίνωσε πως μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το ταμείο μικροπιστώσεων. Αυτό «θα δώσει βάρος στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, καθώς και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας», κατά τα λεγόμενά του.

Σε γενικές γραμμές, οι μικροπιστώσεις επιχειρήσεων (microfinance) είναι ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο εργαλείο ανάπτυξης και περιορισμού της ανεργίας στην Ε.Ε. Πρόκειται για δάνεια έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις υψηλής εξασφάλισης και χωρίς αυστηρά τραπεζικά κριτήρια αξιολόγησης του δανειολήπτη, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση πολύ μικρών και ατομικών επιχειρήσεων, ανέργων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. γυναίκες, Ρομά, πρόσφατα αποφυλακισθέντες κ.ά.), που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να εξελίξουν μια υφιστάμενη.

Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια στελέχη επισήμαναν στον «Αγροτικό Τύπο» πως θα απαιτηθεί θεσμικό πλαίσιο για να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν και στις δράσεις του μεγαλύτερου προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Από τις μικροπιστώσεις μπορούν να επωφεληθούν, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις αγροδιατροφής. Υπενθυμίζεται πως ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων της διατροφικής αλυσίδας. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη μεταποίηση προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, το γάλα, οι χυμοί κ.ο.κ.

Τα κεφάλαια συμμετοχών

Επιχειρήσεις αυτού του κλάδου ενισχύονται και από ακόμη ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που ανακοινώθηκε, επισήμως, από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στη «δύση» του 2016. Ο λόγος για το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το λεγόμενο EquiFund, το οποίο εξασφαλίζει χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια επιχειρήσεων, με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Βάσει σχεδιασμού προβλέπεται πως η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα πραγματοποιείται από ενδιάμεσα ταμεία συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία.

Το νέο Ταμείο που φέρει την ονομασία EquiFund ιδρύθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) – βραχίονα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Στόχος του υπουργείου, όπως υποστηρίζεται, είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των εταιριών, αλλά και η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία».

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το EIF, ξεκινά τη λειτουργία της με «προίκα» 260 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από το ΕΣΠΑ και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Στη συνέχεια εκτιμάται πως θα προστεθούν κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα π.χ. EIB, EBRD, Black Sea Bank, World Bank, καθώς και από ιδιώτες επενδυτές. Τα συνολικά κεφάλαια του νέου Ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ, μέσω της διαδικασίας της μόχλευσης.

Στο μεταξύ, ουσιαστική εμπλοκή στο νέο Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα έχει, επίσης, ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας που θα προκύψει από την αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και του θυγατρικού του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).

Σημειώνεται πως βασικό κριτήριο για την επιλογή του EIF ως διαχειριστή του Ταμείου ήταν η δυνατότητά του να προσελκύσει επιπλέον πόρους, κυρίως από το εξωτερικό, λόγω της αξιοπιστίας που διαθέτει στη χρηματοοικονομική αγορά ως μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Οι κλάδοι

Πέραν της αγροδιατροφής, έμφαση θα δοθεί σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η Υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, η δημιουργική και η πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και οι κατασκευές. Πρόκειται για τους λεγόμενους στρατηγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι αποτελούν, επίσης, προτεραιότητα σε σειρά δράσεων του ΕΣΠΑ και στον αναπτυξιακό νόμο.

 

Ιωάννα Φεντούρη

ifentouri@e-typos.com

Από το ένθετο «Αγροτικός Τύπος» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου