Να κλείσουν ή όχι τα κανάλια που δεν πήραν άδεια;

This poll is closed! Poll activity:
Start date 06-09-2016 08:00:00
End date 06-10-2016 23:59:59
Poll Results:
Να κλείσουν ή όχι τα κανάλια που δεν πήραν άδεια;